در اینجا مقدار بیت کوین تسلا نگهداری می شود

در اینجا مقدار بیت کوین تسلا نگهداری می شود

تسلا فاش کرده است که در سه ماهه سوم 2023 نه بیت کوین خریده و نه فروخته است