خانه » در اینجا نحوه عملکرد نهنگ های XRP در 2 سال گذشته است زیرا XRP یک رکورد یک ساله در برابر بیت کوین ثبت می کند.