سولانا (SOL) بالاتر می رود؟ تحلیلگر سابق Ark Invest سطح جدیدی را نشان می دهد

سولانا (SOL) بالاتر می رود؟  تحلیلگر سابق Ark Invest سطح جدیدی را نشان می دهد

تحلیلگر معتقد است که رشد استثنایی سولانا در دو ماه گذشته هنوز به پایان نرسیده است