فایل جدید Spot Bitcoin ETF ارسال شده توسط VanEck

فایل جدید Spot Bitcoin ETF ارسال شده توسط VanEck

غول سرمایه گذاری VanEck مجدداً درخواست خود را برای ETF بیت کوین به SEC ارسال کرده است