فایل جدید Spot Bitcoin ETF ارسال شده توسط VanEck

غول سرمایه گذاری VanEck مجدداً درخواست خود را برای ETF بیت کوین به SEC ارسال کرده است