قیمت BONK 40٪ افزایش یافت زیرا بنیانگذار سولانا در مورد آینده میم کوین فکر می کند

BONK، اولین میم کوین با تم سگ در بلاک چین سولانا، 40 درصد افزایش یافته است.