لایت کوین قبل از نصف شدن LTC آینده بالا می رود، در اینجا چه اتفاقی می افتد

لایت کوین قبل از نصف شدن LTC آینده بالا می رود، در اینجا چه اتفاقی می افتد

نصف بعدی لایت کوین در کمتر از سه ماه به زودی نزدیک می شود