مجموعه‌های اتریوم (ETH) اکنون ERC 4337 مخصوص به خود را دارند

الکساندر فورشت، توسعه‌دهنده بنیاد اتریوم، پیشنهادی را منتشر کرد که می‌تواند به صورت بومی انتزاع حساب را به مجموعه‌های اتریوم (ETH) بیاورد.