خانه » مدیر عامل ریپل می گوید که SEC پس از ارائه درخواست برای قضاوت خلاصه، علاقه ای به اعمال قانون ندارد