مظنونان سرقت بیت‌فینکس بیت‌فینکس با دادستان به توافق رسیدند

مظنونان سرقت بیت‌فینکس بیت‌فینکس با دادستان به توافق رسیدند

ایلیا لیختنشتاین و هدر مورگان که متهم به پولشویی میلیاردها بیت کوین دزدیده شده از هک Bitfinex در سال 2016 هستند، با دادستان فدرال وارد معامله شده اند.