خانه » میلیاردر جفری گانلاچ می گوید که او اکنون نمی خواهد Dip را در کریپتو بخرد، دلیلش این است