خانه » نهنگ شیبا اینو 2 میلیون دلار برای SHIB هزینه کرد و از افت 8 درصدی استفاده کرد.