خانه » نویسنده «پدر پولدار، پدر فقیر» کیوساکی از دنبال‌کنندگان می‌خواهد قبل از سقوط بازار وارد رمزنگاری شوند.