واکنش CTO ریپل به درخواست‌های دیوانه‌کننده هکر کیبر

Ripple CTO هکر Kyber را به دلیل پیشنهاد غیرواقعی اش زیر سوال می برد