وکیل XRP می‌گوید: پیروزی ریپل می‌تواند اقدام کلاسی را باطل کند

وکیل XRP می‌گوید: پیروزی ریپل می‌تواند اقدام کلاسی را باطل کند

به گفته جان ای. دیتون، در بحبوحه نبردهای حقوقی در حال انجام برای آزمایشگاه های ریپل، پیروزی در پرونده SEC به طور بالقوه می تواند شکایت دسته جمعی فعلی را باطل کند.