خانه » کاهش 60 درصدی کوین Ethereum Offshoot ETHW از زمان شروع معامله: جزئیات