کیف پول سرد Shiba Inu (SHIB) برای پشتیبانی از 6000 ارز، ویژگی های آن در اینجا آمده است

افشای کیف پول سرد شیبا اینو (SHIB) باعث ایجاد هیجان در جامعه شیبا اینو می شود