یکی از طرفداران اصلی XRP می گوید پس از توییت جدید ایلان ماسک، سایبرتراک تسلا را خواهد خرید.

توییت جدید ایلان ماسک واکنش برخی از حساب‌های رمزنگاری بزرگ را برانگیخت