174000 دلار برای تراکنش بیت کوین (BTC): هزینه هنگفتی که به تازگی پرداخت شده است

کاربر بیت کوین (BTC) کارمزد تراکنش چشمگیری می پردازد که تقریبا 30000 برابر بیشتر از کارمزد معمولی است.