خانه » 636 میلیون XRP توسط Ripple و Whales جابجا شد زیرا XRP در هفته گذشته 7٪ افزایش یافت