خانه » 813 میلیون دلار اتریوم با کاهش اتریوم به زیر 1500 دلار پس از ادغام به فروش رفت