ADA و BTC با رونمایی از شاخص‌های رمزنگاری Grayscale در معرض دید سازمانی قرار می‌گیرند

ADA و BTC با رونمایی از شاخص‌های رمزنگاری Grayscale در معرض دید سازمانی قرار می‌گیرند

کاردانو آماده سوار شدن بر موج پذیرش نهادی است