Cardano جهانی می شود: کارگاه های آموزشی جهانی برای به روز رسانی تغییر بازی اعلام شد

کاردانو کارگاه‌هایی را در سراسر جهان راه‌اندازی می‌کند تا دوران ولتر را بیاورد