Cardano (ADA) در هفته پر از پیشرفت های تکنولوژیکی 16% افزایش یافت

Cardano (ADA) در هفته پر از پیشرفت های تکنولوژیکی 16% افزایش یافت

موشک های کاردانو (ADA) 16 درصد در هفته پر از پیشرفت های فنی است