Ripple’s Resurgence: XRP یک دلار را به عنوان حجم و ارزش بازار هدف قرار می دهد

در حالی که اتریوم به سمت بالا شارژ می شود، XRP نیاز به فشار از سوی گاوها دارد