خانه » SHIB Lead Dev می‌گوید استرالیا ممکن است «آخرین مکان آزمایش» باشد