Shibarium شیبا اینو ویژگی جدیدی را ارائه می کند

Shibarium یک ویژگی جدید «Donate» را ارائه کرده است که مشارکت کاربران را قادر می‌سازد تا اعتبارسنجی‌های بلاک چین خود را پشتیبانی کنند.