Shibarium Utility تنها در دو روز به بالاترین حد خود رسید: Puppyscan

Shibarium Utility تنها در دو روز به بالاترین حد خود رسید: Puppyscan

Testnet این هفته رکورد جدید ابزار کاربردی را شکست، در حالی که تعداد کیف پول های مرتبط SHIB ثابت باقی مانده است.