خانه » Vitalik Buterin و Binance روی روش جدید اثبات ذخیره برای مبادلات کار خواهند کرد