خانه » تجزیه و تحلیل Onchain تعداد BTC های نگهداری شده توسط بیت کوین تراست Grayscale را تأیید می کند – اخبار بیت کوین