خانه » ممکن است Core Scientific پس از افشای 1.7 میلیارد دلار ضرر از نوامبر 2023 عبور نکند