شکست: بایننس از کانادا خارج شد. در اینجا چرا

شکست: بایننس از کانادا خارج شد.  در اینجا چرا

بایننس در اقدامی غافلگیرکننده خروج خود را از بازار کانادا اعلام کرد