بازار بیت کوین چقدر ضرر بیشتری می تواند حفظ کند؟

بازار بیت کوین چقدر ضرر بیشتری می تواند حفظ کند؟


مطلب زیر مربوط به نسخه اخیر Deep Dive، خبرنامه بازارهای برتر مجله بیت کوین است. برای اینکه یکی از اولین کسانی باشید که این بینش ها و دیگر تحلیل های بازار بیت کوین را مستقیماً به صندوق ورودی خود دریافت می کنند، اکنون مشترک شوید.

در دیلی دیو امروز، وضعیت زیان و سود تحقق یافته در بازار و به روز رسانی بازارهای مشتقه را پوشش می دهیم. با کاهش قیمت بیت کوین، بازار چقدر ضرر بیشتری می تواند تحمل کند و آیا نزول کوتاه مدت بیشتری وجود دارد؟

در طول هفته گذشته، شاهد افزایش سطح زیان های تحقق یافته در زنجیره طی آخرین کاهش قیمت بوده ایم. در طول کاهش قیمت بیت کوین در شش ماه گذشته، زیان بیش از 1 میلیارد دلار در میانگین متحرک 7 روزه سقف ثابتی برای هر فروش جدید بوده است.