مشتری اتریوم پس از اتفاقات اخیر ETH Mainnet، Hotfix جدیدی دریافت کرد

مشتری اتریوم پس از اتفاقات اخیر ETH Mainnet، Hotfix جدیدی دریافت کرد

ناپایداری اخیر شبکه اصلی اتریوم باعث ارتقای کلاینت اتریوم می شود