خانه » توسعه‌دهنده قرارداد FTX 192 میلیون FTT را باز می‌کند، توکنومیک سوال‌برانگیز Exchange Token برجسته‌کننده پرچم‌های قرمز – Altcoins Bitcoin News