استقلال آمریکا توسط بیت کوین تضمین شداین یک سرمقاله نظری توسط بروس فنتون، نامزد مجلس سنای ایالات متحده و موسس و مدیر عامل آزمایشگاه های چین استون است.

این پول است. پول شکسته است. سیاستمداران آن را شکستند.

این حقیقت تقریباً بسیاری از اشتباهات دنیای امروز ما را خلاصه می کند: تورم، جنگ، جنگ ناکام با مواد مخدر و خشونت – همه نتیجه سیاست پولی بد است. حتی چاقی را می‌توان به پول بد و انگیزه‌های شکسته‌شده ناشی از آن، مانند یارانه‌های شربت ذرت، ردیابی کرد. ما باید پول را درست کنیم تا آمریکا و جهان را درست کنیم.