خانه » نهاد سابق مرتبط با Huobi می گوید که 18.1 میلیون دلار در FTX مانده است