خانه » پس از FTX Blowup، Crypto Wallet SafePal به ثبت‌نام‌های رکوردی دست می‌یابد