تسلط USDT به 52 درصد رسید که بالاترین میزان از می 2022 بود

تعریف

این نمودار تسلط نسبی چهار استیبل کوین برتر USDT را نشان می دهد 🢔USDC 🔵BUSD 🡡 و DAI 🣵.

تسلط USDT به عنوان مثال محاسبه می شود USDT Dominance = USDT Supply / sum(USDT, USDC, BUSD, DAI)

سریع بگیرید

  • تسلط USDT به 52 درصد رسید، بالاترین تسلط از می 2022، درست قبل از فروپاشی Terra Luna.
  • بایننس 1 میلیارد دلار برداشت را در میان بررسی های نظارتی بر BUSD پردازش کرد و به USDT در این فرآیند کمک کرد.
  • تسلط BUSD در حال حاضر 12 درصد است، از 17 درصد تسلط در نوامبر 2022 کمتر است.
  • USDC به سمت تسلط 30 درصدی پیش می رود.
تسلط عرضه: (منبع: Glassnode)
تسلط عرضه: (منبع: Glassnode)

پست تسلط USDT 52 درصد شکسته شد، بالاترین میزان از می 2022 اولین بار در CryptoSlate ظاهر شد.