خانه » Crypto.com تقریباً 85٪ از ذخایر ETH را در اکتبر به Gate.io منتقل کرد، مدیرعامل اطمینان می دهد که تصادفی بوده است.